ÖVRIGT

Alkalinitet är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet, som kan göra att vattnets pH-värde inte kan ändras på ett kontrollerat sätt.

Lågt alka-värde ger
- aggressivt vatten, vilket skadar bassängens maskinella komponenter

- snabba pH-svängningar

Högt alka-värde ger
- svårjusterat pH-värde

- grumligt vatten
- kalkutfällning

Högt alka-värde sänks med pH minus

  1. Lös upp 1,2 kg Saniklar pH-Minus i en hink med rent vatten och tillsätt i poolens djupaste ände med PUMPEN AVSTÄNGD!!
    Det sänker alkaliniteten med cirka 20 mg/l i en 25 m3
  2. Upprepa behandlingen tills den uppmätta alkaliniteten ligger på mellan 80–120 mg/l.

Riktvärde är 80-120 ppm (mg/l).