SOLFOLIE

Solfolie är ett bra sätt att höja temperaturen i poolen.

Solfolien ligger och flyter på vattenytan och släpper genom solljus som höjer temperaturen i poolen och fungerar sedan även som ett avdunstningsskydd, vilket innebär att man tappar mindre värme och även minskar kemikalieförbrukningen i poolen.