STYROPOOL

Styropool är ett alternativ för den som vill ha en rektangulär pool med liner.
En stor fördel med styroblocken är att de ger en väldigt effektiv isolering, vilket gör att värmeförluster minskas. Detta medför att uppvärmnings-kostnad och -tid sänks.

Vid bygge av en styropool måste en bottenplatta gjutas, sen byggs väggarna av styroblocken som läggs som legobitar.
När blocken är på plats armeras dessa och sedan gjuter man i blocken.
(Gjutning och armering bör utföras av fackman)