ZABRA POOLTÄCKNING

DEN ENDA TÄCKNING DIN POOL BEHÖVER

Zabra pooltäckning innebär renare vatten och mindre skötsel. Du slipper en stor del av avdunstningen och kan minska kemikalieanvändningen. Med det isolerade taket minskar energianvändningen eller kan temperaturen höjas till samma kostnad som tidigare. 
Med pooltak från Zabra får du ett robust men ändå lätthanterligt skydd som förlänger säsongen. 
Vårt pooltak är låsbart vilket innebär att du i enlighet med Boverkets regler inte behöver ha staket med lås på grinden. 
Zabra pooltäckning är det skydd din pool behöver sommar, vinter, vår och höst.

Zabra Cover är monterat på en av våra visningpooler.

För mer info besök: www.zabra.se