ZABRA POOLTÄCKNING

Zabras pooltak är låsbart vilket innebär att du i enlighet med Boverkets regler
inte behöver ha staket med lås på grinden.

(Boverkets byggregler ställer krav på att bassänger och
liknande på tomtmark ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot
barnolycksfall. Givetvis uppfyller Zabras poolskydd alla ställda krav på
säkerhet. När poolen är låst skyddas barn och djur från att trilla i.)

Zabra Cover är monterat på en av våra visningpooler.

För mer info besök: www.zabra.se