POOLVÄRMEPUMPAR

Få ut det mesta av din pool och förläng badsäsongen med en poolvärmepump från Rubinpool.

Poolvärmepump är den mest effektiva och vanligaste värmekällan för uppvärmning av pool. Som Sveriges största leverantör av poolvärmepumpar kan vi hålla låga priser. Hittar ni samma värmepumpar till lägre pris, kontakta oss!

Alltid rätt temperatur med en poolvärmepump

Efter du kopplat in poolvärmepumpen behöver du endast ställa in önskad vattentemperatur och sedan sköter poolvärmepumpen resten. En värmepump för pool fungerar på liknande sätt som värmepumpar för hus och är ett mycket energieffektivt alternativ som hjälper dig att spara på uppvärmningskostnaderna. Vi saluför enbart pumpar från välkända leverantörer som bevisat klarar av att värma pooler effektivt under svenska väderförhållanden.

Om du har din poolpump tidsstyrd, med t.ex. en timer, eller om du slår på/av den manuellt så styr detta även poolvärmepumpen. Poolvärmepumpen har en inbyggd flödesvakt som känner av om det finns ett vattenflöde genom värmaren och går därefter automatiskt till eller från.

Poolvärmepumpen värmer konstant tills den är uppe i önskad temperatur och stänger sedan automatiskt. Efter detta börjar poolvärmepumpen inte värma igen förrän vattentemperaturen har sjunkit med 3 grader. Detta innebär att när önskad temperatur väl är uppnådd kommer poolvärmepumpen inte behöva värma mer än ett fåtal timmar i veckan sålänge man bibehåller värmen i vattnet. Detta kan man göra t.ex. med hjälp av en solfolie

Ett tips vid inkoppling av poolvärmepump är att koppla in en bypass ventil som ger en möjlighet att bl.a. reglera flödet genom poolvärmepumpen för att kunna få optimal verkningsgrad. Genom att justera genomsläppet på ventilerna kan vattenflödet kontrolleras efter önskemål och även förbigå poolvärmepumpen för att slippa spola skräp och annat genom poolvärmepumpen vid t.ex. städning av poolen.