SOLFÅNGARE

Låt solenergi värma upp din pool i sommar.

Solfångare är det billigaste sättet att värma upp poolen på, så länge solen är framme kan du höja temperaturen med flera grader på en dag. För att få en mer effektiv uppvärmning, tänk på att dimensionera solfångaryta efter poolens yta, inte efter volym. Solfångarytan bör motsvara ca. 50-75% av poolens yta. Till exempelvis en pool med 20m2 yta rekommenderas 10-15m2 solfångare.

Solfångare kan även användas som en extra värmekälla för den som har poolvärmepump. Kopplar man solfångaren eller solfångarna innan poolvärmepumpen så värmer dessa upp i första hand och om önskad temperatur inte är uppnådd hjälper poolvärmepumpen till. 
Med andra ord så sparar solfångare, tillsammans med poolvärmepump, in stora energikostnader och ger dessutom en snabbare uppvärmning av poolen.